Răng sứ Emax là gì? Đỉnh cao của răng sứ không kim loại

Tháng Tư 26, 2019

Bocrangsuuytin.net - Thay thế răng sứ kim loại truyền thống trước đây vốn còn phổ biến giảm thiểu, là sự nối tiếp của thế hệ răng toàn sứ hiệu quả như răng sứ Zirconia, răng sứ Venus, răng sứ Ceramill, bây giờ, một biện pháp phục hình răng thẩm mỹ cao ra đời, với phổ quát điểm […]